Aktualności

Na co dzień można nas spotkać podczas płoszenia na terenie wielu obiektów w Warszawie czy Radomiu. Na wiosnę oraz jesienią można nas również spotkać w parkach miejskich - gdzie płoszymy gawrony, powodując przenoszenie kolonii tych ptaków poza teren administracyjny miast. Często odwiedzamy szkoły i przedszkola - głównie na terenie województwa mazowieckiego, ale również na terenie całego kraju. 
Warsztaty i szkolenia prowadzimy najczęsciej we współpracy z SORZ Animal Rescue Poland. 

Co jakiś czas pokazują się relacje z imprez i wydarzeń historycznych oraz festynów. 

Więcej na https://www.facebook.com/szponiaste/